Hvis man vil spare tid og samtidig have kvalitet, så er det ikke brugertest, der skal skrottes.
De har prøvet 3 metoder til at afklare usability: brugertest, semistrukturerede interviews og spørgeskema. Bedst i følgende rækkefølge: bruger test fulgt af semistrukturerede interviews og sidst spørgeskema til at opdage usability problemer og gruppere dem.


Read more http://masolv.blogspot.com/2014/02/brugertest-derfor.html

Log på

Om mig

Jeg er Martin S

Kontakt mig her - når jeg finder ud af at lægge en formular.

Facebook feeds

Lidt om tid

Jeg er også med i Ældresagens IT-support

Bunden er nået

Her !

Jeg tester lige ny skabelon

Det kan blive skrækkeligt

Tilfældigt billede

Billeder

 

skov og --